8 kwietnia 2014


"Pierwszy, który przeprasza - ten jest najodważniejszy.
Pierwszy, który wybacza - jest najsilniejszy.
Pierwszy, który zapomina - jest najszczęśliwszy."

"The first to apologize is the bravest.
The first to forgive is the strongest.
The first to forget is the happiest."


strony w albumie wędrownym, w którym ilustrujemy haiku.

pages in a round robin art journal in which we were asked to illustrate a haiku poem.
the one I chose {page right}:
"In my new dress

This morning
Somebody else."


3 kwietnia 2014


"Pod słowami
Jesteś
Moją ciszą."
/May Sarton/

"Under the words
you are
my silence."
/May Sarton/

{the text on the collage}: "so that Marta can be happy"

26 marca 2014


"Gdy słowa stają się niejasne, skupiam się na fotografii.
Gdy obraz staje się niewystarczający, zadowalam się ciszą."
/Ansel Adams/

"When words become unclear, I shall focus with photographs.
When images become inadequate, I shall be content with silence."
/Ansel Adams/


prosty kolaż, który właściwie był tylko rozgrzewką na warsztacie, o którym pisałam ostatnio.
nasze zadanie nie było skomplikowane - ułożyć kolaż z kwadratów. zaskakującym natomiast było to, jak odmienne prace powstały...

this simple collage was a warm up exercise during a workshop I wrote about a couple of days ago.
our task was not complicated at all - create a collage out of squares. it was quite surprising how different our works turned out...a ja miałam jeszcze swój osobisty moment serendypii...
kartki z tekstem, które wyciągnęłam z wlasnej torby - bez czytania i analizowania - okazały się być opowiadaniem osadzonym w czasie II wojny światowej. pocięte fragmenty chcący-niechcący wpisały się w przesłanie pracy.

as for me, I had my own serendipity moment...
looking for the text to cut out I took some pages out of my bag - without reading or analyzing. the text truned out to be a short story set during World War II and the squares I cut suddenly turned out to be just a perfect message in my work.


{the cricled words}: "I don't have a ticket in that direction."

22 marca 2014


"Jesteśmy swoją pamięcią, chimerycznym muzeum zmiennych kształtów, stosem potłuczonych luster."
/Jorge Luis Borges/

"We are our own memory, we are that chimerical museum of changing shapes, that heap of broken mirrors."
/Jorge Luis Borges/

kolaż z warsztatów "Warszawa, której nie ma", będących przedsmakiem wystawy "Warszawa, Warsze" w Muzeum Historii Żydów Polskich.
portrety nieistniejącego miasta.

this collage was created during a workshop called "Warsaw That No Longer Exists" that was a prelude to a new exhibition to be held in Museum of the History of Polish Jews.
the exhibition is called "Warszawa, Warsze". portraits of a non-existing city.


nie mogę przestać myśleć o tym mieście.

I can't stop thinking about this city.jeśli kiedykolwiek będziecie w Warszawie, koniecznie odwiedźcie Muzeum - niesamowita architektura (zwłaszcza wnętrza), długa lista ciekawych wystaw, wykładów, spotkań i zajęć.
Muzeum znajduje się na Muranowie.
który przed wojną wyglądał tak:

if you ever happen to be in Warsaw, this Museum is a place you must see. for many reasons - its breathtaking architecture (especially the interiors), a long list of really interesting exhibitions, lectures, meetings but - most importantly - it's the Memory.
it's located in Muranów, a district that before World War II looked like this:


a tak w 1943:

and then in 1943:


nie zostało nic. dosłownie. na ruinach powstało zupełnie nowe miasto:

there was nothing left. literally. after the war a completely new district was built on an ocean of rumbles:


"Odkryłam, że że za pomocą kolorów i kształtów mogę przedstawiać rzeczy, których nie byłabym w stanie przedstawić w żaden inny sposób; na które nie miałabym słów."
/Georgia O’Keeffe/

"I found that I could say things with colors and shapes that I couldn't say any other way - things I had no words for."
/Georgia O'Keeffe/

wystawę "Warszawa, Warsze" można oglądać od 28 marca do 30 czerwca.

the exhibition "Warszawa, Warsze" opens on March 28th and will be held until June 30th.

5 marca 2014


"Nikt nie może sprawić byś poczuł się gorszy bez twojego przyzwolenia."
/Eleanor Roosevelt/

“No one can make you feel inferior without your consent.”
/Eleanor Roosevelt/

cytat na kolażu to słowa Carissy Page.
które znalazły mnie w najwłaściwszej chwili...

the words on my collage were said by Carissa Page.
and they found my when I needed them the most...

18 lutego 2014

"Nie powinniśmy zwracać uwagi na to, czy nasze słowa mają jakiś wpływ, czy nas ktoś słucha.
Najważniejsze, że potrafimy pozostać wierni pięknu do końca naszych dni, pokochać je tak, aby nie martwić się niczym, co się wokół nas dzieje, aby śpiewać mu hymn nawet wtedy, gdy cały świat się wali."
/Mikołaj Gogol/

"We shouldn't pay attention to whether our words have any influence, whether anyone listens to us.
The most important thing is to remain faithful to the beauty as long as we live; to love it so as not to worry about anything around us; to sing it a hymn even when the whole world is falling apart."
/Nikolai Gogol/

wpis do żurnala Tymonsyl, którego tematem przewodnim jest pogoda.

an entry in Tymonsyl's round robin art journal. the theme was: Weather.
{left page}: "It's raining. It's raining again. It's grey and ashen, a vile morning."
{right page}: "There's a background, a mood in me I haven't quite discovered yet."

13 lutego 2014


"Nadejdzie dzień, w którym boleśniej będzie pozostać skulonym w pączku, niż zaryzykować i zakwitnąć."
/Anais Nin/

"And the day came when the risk to remain tight in a bud was more painful than the risk it took to blossom."
/Anais Nin/


ten cytat pojawił się na moim blogu trzy lata temu.
dopiero w ostatnich tygodniach tak naprawdę go zrozumiałam.
nieopisana ulga...

I used this quote on my blog three years ago.
but it was only in the last couple of weeks that I truly understood it.

indescribable relief...

10 lutego 2014


"Nie masz doskonałego piękna bez pewnej niezwykłości w proporcjach."
/Edgar Allan Poe/

"There is no exquisite beauty without some strangeness in the proportions."
/Edgar Allan Poe/

wpis w żurnalu Belladonny, która poprosiła nas o zainspirowanie się twórczością Edgara Allan Poe.

an entry in Belladonna's round robin art journal. we were asked to find inspiration in the works of Edgar Allan Poe.
the right page is this quote of his:

"All that we see or seem
Is but a dream within a dream."

6 lutego 2014

"Jeśli spojrzysz na siebie przez pryzmat innych osób, to jedyne co zobaczysz, to zniekształcenia. Twoje piękno będzie rozmazane, niezdarne, poczujesz się brzydko. Twoje własne wewnętrzne poczucie piękna musi pozostać twoją osobistą sprawą."
/John O'Donohue/

"If you try to view yourself through the lenses that others offer you, all you will see are distortions; your own light and beauty will become blurred, awkward, and ugly. Your sense of inner beauty has to remain a very private thing."
/John O'Donohue/
 
mój wpis w żurnalu Pasiakowej. strony w tym żurnalu są rozkładane i tak wygląda przód:

an entry in my friend's round-robin journal. the text above: "Forget about the fear."
the pages in this journal fold out and this is the front:

i tył:
and the back:

1 lutego 2014

"Bycie pokonanym to zwykle chwilowy stan rzeczy. Poddanie się to sprawa ostateczna."
/Marilyn vos Savant/

"Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent."
/Marilyn vos Savant/

zapraszamy do wspólnego kolażowania w Kawiarni.

{the text on the collage above: "to survive the most difficult time"}

 {the text above: "She discovered coffee / How will I ever calm down..."}
{the text above: "Weirdos"}

30 stycznia 2014


"Potrzeba odwagi by dorosnąć i stać się tym, kim naprawdę jesteś."
/e.e. cummings/

"It takes courage to grow up and become who you really are."
/e.e. cummings/

praca zainspirowana przez Creative JumpStart 2014. w tym roku wątkiem przewodnim jest tworzenie przy pomocy zwykłych przedmiotów, które można znaleźć w domu.
u mnie wystąpiły:

Creative JumpStart 2014 provides us with tons of amazing inspiration. this year it's all about creating art using ordinary household items.
and this is what I used to create the work above:* zwykła koperta * chusteczki higieniczne * zakrętka * plastry * gąbka do makijażu *

* an ordinary envelope * paper tissues * a bottle cap * cotton band-aids * make-up sponge *

10 sierpnia 2013

"Za każdym razem kiedy tworzę kolaż na nowo zakochuję się w papierach."
/Sharon Borsavage/

"Every time I do a collage I fall in love with paper again."
/Sharon Borsavage/

praca powstała na wyzwanie Lift Summer Crafts, na które serdecznie was zapraszamy!

a collage created for a challenge on Lift Summer Crafts - it's open for international participants so feel free to join us in creative fun!
{"My dear E."}
 {"Stop being afraid"}
 {"You are brave"}
{"Everything is all right."}